Čo robíme

Hlavnou náplňou spoločnosti je hromadné spracovanie adresných poštových zásielok, plus služby s tým súvisiace, skrátka full servis (neadresnú distribúciu do poštových schránok nerobíme!). To znamená, že rôzne zásielky balíme do obálok, krabíc alebo fólie a skompletizované podávame na poštu.

Výška poštovného je závislá aj od našich úkonov, t. j. predprípravy ku konečnému podaju na pošte. Aby náš klient ušetril čo najviac na poštovnom, tak za neho zväzkujeme zásielky podľa uzlov a zoraďujeme podľa PSČ. Za tieto úkony pošta poskytuje zľavy. Následne zásielky balíme do poštových prepraviek a odvážame k podaju.

Doplnkovou činnosťou spoločnosti je poskytovanie knihárskych prác, a to hlavne vlepovanie, nalepovanie a zalepovanie, falcovanie (skladanie) tlačovín, kompletizácia reklamných predmetov a krabičiek, vŕtanie do papiera, rôzne balenia a skrátka všetky manuálne práce, ktoré stroje nezvládnu a potrebujú ľudskú pomoc.

Najpoužívanejšie slová pri našej práci sú:

 • Direct marketing – priama komunikácia so zákazníkom
 • Direct mail - priame (adresné) oslovenie zákazníka
 • Mailing - spracovanie a zaslanie poštových zásielok
 • Zásielka - listy, balíky, brožúry, tlačivá,  letáky, časopisy, denná korešpondencia, obchodné tlačoviny, noviny, katalógy a periodiká
 • Adresné zásielky - zásielky doručené poštou na konkrétnu adresu (do schránky)
 • Neadresné zásielky - zásielky doručené do domu, vchodu, bez konkrétneho adresáta (voľná distribúcia do schránok)
 • Periodické zásielky – pravidelné zásielky, napr.: mesačník
 • Hybridná pošta - poštové zásielky rôzneho druhu
 • Poštovné  - sadzba pošty na daný druh zásielky
 • RaZ - označenie pošty - reklamná adresná zásielka
 • D+2 - označenie pošty - doručenie zásielky, D - deň podaja + 2 nasledujúce pracovné dni
 • D+4 - označenie pošty - doručenie zásielky, D - deň podaja + 4 nasledujúce pracovné dni
 • Etiketovanie - lepenie samolepiacich papierových štítkov s adresou
 • Personalizácia - tlač adresy, oslovenia alebo mena na list
 • Falcovanie - strojné alebo ručné skladanie tlačovín
 • Znášanie - zoraďovanie tlačív v požadovanom poradí
 • Návratka  spätný lístok (vyplnený), ktorý zasiela adresát späť odosielateľovi
 • Mailbag - stroj, ktorý balí časopisy do fólie
 • Zmršťovanie - balenie teplom do zmršťovacej fólie
 • OLP - obojstranne lepiaca páska
 • Ovíjanie paliet - konečné zabalenie hotovej palety do fólie
 • Folder - vyseknutý a zlepený obal na písomnosti
 • Robinson - človek, ktorý odmieta neadresné zásielky v schránke