Referencie

Aeolus s.r.o. – cestovná kancelária

Audi Slovensko

Bittner print s.r.o. – veľkoformátová a digitálna tlač

CEPTRA s.r.o.  centrum pupočníkových transplantátov

Citroën, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. – odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett

ING Poisťovňa, a.s.

Istropolitana Ogilvy s.r.o.  reklamná agentúra

J&T, a.s.  investičná spoločnosť

LOWE GGK s.r.o. – reklamná agentúra

OMRON  zdravotnícka technika

Orange, a.s.

Peugeot, a.s.

Profidebt Slovakia s.r.o.  investičná spoločnosť

SAF Investment s.r.o.  investičná spoločnosť

SATRO – operátor káblovej televízie a dátových služieb

Schrack Technik s.r.o.

Slovak Telekom, a.s.

Slovenský skauting o.z.

SPP, a.s.

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

T – Com, a.s.

Úsmev ako dar ... aby každé dieťa malo svoju rodinu

VAŠA Slovensko, s.r.o.

Volkswagen finančné služby

Vydavateľstvo SOFIAN